Hà Nội yêu cầu thanh tra việc quản lý, sử dụng sổ đỏ

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã thanh tra việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn.

TP yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã phải làm rõ số phôi sổ đỏ đã nhận, số đã sử dụng và số thiếu hụt (ghi rõ số sêri); làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm mất phôi giấy chứng nhận và đánh giá hậu quả gây thiệt hại đến Nhà nước, tổ chức, cá nhân; đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục; báo cáo UBND TP trước ngày 30/9.
 
Sở Tài nguyên Môi trường đôn đốc, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ khi có đề nghị của quận, huyện, thị xã; liên hệ với Bộ Tài nguyên Môi trường để được cấp số liệu phôi Giấy chứng nhận đã cấp về TP Hà Nội (bao gồm cả tỉnh Hà Tây trước đây, Hà Nội cũ và huyện Mê Linh) và cung cấp số liệu cho các quận, huyện, thị xã phục vụ việc thanh tra.
Theo DĐDN


KEYWORD_1KEYWORD_2KEYWORD_3